Som patient i det danske sundhedsvæsen har du en række rettigheder. Du har rettigheder inden en behandling, fx med behandlingsfrister, og du har ret til frit at vælge sygehus. 
Du har også rettigheder, hvis der sker en fejl under behandlingen, eller hvis du ønsker at klage.

Du kan læse om:

Patientrettigheder på andre sprog

ParagrafLæs om patientrettigheder på arabiskLæs om patientrettigheder på bosniskLæs om patientrettigheder på engelsk

ParagrafLæs om patientrettigheder på farsiLæs om patientrettigheder på somaliLæs om patientrettigheder på tyrkisk

ParagrafLæs om patientrettigheder på tysk

 

Sundhedsloven

Der findes regler om forholdet mellem patient og behandler. De fleste af disse regler er samlet i Sundhedsloven. 

Sundhedslovens regler om patienters retsstilling gælder i alle de tilfælde, hvor man som patient kommer i kontakt med sundhedsvæsenet. Alle autoriserede personer, der er beskæftiget med sundhedsfaglige opgaver, er omfattet af loven.

Lovens mål er bl.a. at sikre respekten for patientens værdighed, integritet og selvbestemmelsesret. Den skal også styrke tilliden og fortroligheden mellem patient og behandler.

Læs mere i Sundhedsloven

Kontakt Patientkontoret

Ring til Patientkontoret

Ring på 7841 0444
mandag 9-12, tirsdag til fredag 10-12, samt onsdag 14-15.30

Patientkontoret har i øjeblikket ekstraordinært travlt, og der er derfor længere ventetid på både telefoniske og skriftlige henvendelser.

Patientkontoret har lukket for telefonen onsdag eftermiddag i ugerne 29-30-31

Skriv en e-mail

via sikker mail (digital post)
Hvorfor sikker mail?

eller

patientkontoret@rm.dk

Skriv et brev

Region Midtjylland 
Patientkontoret 
Skottenborg 26 
8800 Viborg

Personlig henvendelse

Du kan mødes med en patientvejleder. Kontakt Patientkontoret for at aftale nærmere.