Hvis du er fyldt 18 år og ikke har en værge, kan du oprette et behandlingstestamente. Den 1. januar 2019 overgik livstestamenteordingen til en behandlingstestamenteording. Livstestamenter oprettet før den dato er stadig gyldige.

I et behandlingstestamente kan du udtrykke ønske om, at du ikke ønsker behandling i en række situationer, hvis du ikke længere er i stand til at udøve din selvbestemmelsesret.

Du kan bestemme at du ikke ønsker:

  1. Livsforlængende behandling i en situation, hvor du er uafvendeligt døende.
  2. Livsforlængende behandling i tilfælde af, at sygdom, fremskreven alderdomssvækkelse, ulykke, hjertestop el. lign. har medført så svær invaliditet, at du varigt vil være ude af stand til at tage vare på dig selv fysisk og mentalt.
  3. Livsforlængende behandling i en situation, hvor behandlingen kan føre til overlevelse, men hvor de fysiske konsekvenser af sygdommen eller af behandlingen vurderes at være meget alvorlige og lidelsesfulde.
  4. Modtage behandling med tvang efter reglerne om lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile.

Sådan opretter du et behandlingstestamente

Du kan oprette dit behandlingstestamente på sundhed.dk

Du skal bruge NemID for at oprette det.

På sundhed.dk kan du også ændre eller tilbagekalde dit behandlingstestemente. I Styrelsen for Patientsikkerheds pjece om behandlingstestamenter kan du også finde et skema, som du kan printe og udfylde, hvis du ikke ønsker at udfylde behandlingstestamentet elektronisk.