Fra 19. marts 2020

En række patientrettigheder gælder ikke, hvis:

  • din tid bliver udsat eller aflyst fra 19. marts
  • du bliver indkaldt fra 19. marts

Det gælder også, hvis hospitalet har modtaget henvisningen før 19. marts.

På grund af situationen med coronavirus gælder disse rettigheder midlertidigt ikke:

Rettighederne er suspenderet for at bevare kapacitet til at behandle patienter med akutte eller livstruende sygdomme. Bl.a. patienter med coronavirus, der har behov for intensiv behandling.

Kørsel til og fra hospitalet

Hvis du skal møde på hospitalet, gælder det stadig, at du som hovedregel selv skal sørge for at komme til og fra behandling på hospitalet. Læs mere på www.befordring.rm.dk.

Før 19. marts 2020

Hvis din tid blev udsat før 19. marts eller du blev indkaldt før 19. marts, gælder de sædvanlige patientrettigheder. Bl.a. ret til hurtig udredning og retten til at vælge et privathospital (udvidet frit sygehusvalg).