Fra 21. januar 2022

Patientrettighederne gælder som normalt.

5.-20. januar 2022

En række patientrettigheder har været suspenderet fra 5.-20. januar 2022.

Patientrettighederne har været også været suspenderet fra 19. marts 2020 til 28. februar 2021.

Du kan læse om dine rettigheder som patient her på siderne og i det indkaldelsesbrev, du har modtaget – medmindre du er henvist i en periode, hvor patientrettighederne ikke gælder.

Kørsel til og fra hospitalet