Når du er henvist til hospitalsbehandling eller får aflyst til tid til operation, skal hospitalet inden 8 hverdage oplyse dig om:

 • dato og sted for undersøgelse og behandling
 • om hospitalet/regionen kan tilbyde dig diagnostisk undersøgelse, udredning eller behandling inden for den gældende frist
 • ventetid på behandling på offentlige hospitaler og en række privathospitaler
 • at du ved at henvende dig på hospitalet kan få oplyst, hvor mange behandlinger der foretages på offentlige hospitaler og en række privathospitaler
 • at du kan vælge at komme på et andet hospital og evt. på et privathospital (frit og udvidet frit sygehusvalg)

 • OBS! Ovenstående har været suspenderet fra 19. marts 2020 men gælder delvist igen fra 1.juli 2020.
  Undtaget:

  1. Oplysning om dato og sted for undersøgelse og behandling (fra 1. januar 2021)
  2. Oplysning om regionen kan tilbyde diagnostisk undersøgelse, udredning eller behandling inden for gældende frister for ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg
  3. Oplysning om retten til at vælge frit sygehus efter retten til udvidet frit sygehusvalg
  4. Oplysning om sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg