Som patient har du som udgangspunkt ret til at se din egen journal og få en kopi af den. 

Det er muligt at begrænse din adgang til aktindsigt i journaloptegnelser fra før den 1. januar 2010. Det er dog kun i ganske særlige tilfælde, hvis der er afgørende hensyn at tage enten til dig selv eller andre.

Sådan får du adgang til din journal

Hvis du ønsker at se journaloplysninger fra d. 1. januar 2010, kan du logge på www.sundhed.dk med digital signatur/NemID og finde din e-journal. I din e-journal er der journaloplysninger om dig fra alle landets offentlige hospitaler. Du skal dog være opmærksom på, at der er enkelte afdelinger, der ikke leverer data til Sundhedsjournalen. 

Hvis du ikke selv kan logge på www.sundhed.dk eller hvis du vil se oplysninger fra før 1. januar 2010, skal du kontakte dem, der er ansvarlige for din journal. Fx hospitalet eller din praktiserende læge.

Hvordan får jeg kopi af min journal

Du kan få en papirkopi, en elektronisk kopi eller du kan få lov at se journalen hos dem, der er ansvarlige for din journal.

Hvor hurtigt kan jeg få min papirjournal

Hvis du anmoder om at få aktindsigt i din journal, skal du have svar snarest muligt og senest inden for 7 arbejdsdage. Hvis materialet er omfattende eller komplekst, kan det tage mere end 7 arbejdsdage. Hvis det ikke er muligt at give dig aktindsigt inden for 7 arbejdsdage, får du besked om, hvornår du kan forvente at få en kopi af din journal.

Fuldmagt

Du kan give en anden person fuldmagt til at bede om en kopi af din journal eller til at se din journal.

Hvis du er under 18 år

Hvis du er fyldt 15 år, har du selv ret til at få aktindsigt. Dine forældre (indehaveren af forældremyndigheden) har som udgangspunkt også ret til at få aktindsigt i din journal, når du er under 18 år. Læs om de regler, der gælder, hvis du er under 18 år.

Skal jeg betale for en kopi af min journal?

Hospitalet kan kræve betaling for din udskrift eller kopi. Læs, hvornår du evt. skal betale.

Klage

Du kan klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du får afslag på at se din journal. Du kan finde klageskema og mere information her Styrelsen for Patientklager

Genveje

Bor du i en anden region? Så skal du kontakte patientkontoret i din region, som du kan finde længere nede på siden. 

Kontakt Patientkontoret

Ring til Patientkontoret

Ring på 7841 0444
mandag 9-12, tirsdag til fredag 10-12, samt onsdag 14-15.30

Skriv en e-mail

via sikker mail (digital post)
Hvorfor sikker mail?

eller

patientkontoret@rm.dk

Skriv et brev

Region Midtjylland 
Patientkontoret 
Skottenborg 26 
8800 Viborg

Personlig henvendelse

Du kan mødes med en patientvejleder. Kontakt Patientkontoret for at aftale nærmere.

Oplysningspligt

Region Midtjylland har pligt til at informere dig, når der indsamles oplysninger om dig. Det betyder, at du har ret til at få forskellige informationer, alt efter om regionen får oplysningerne hos dig, eller hvis det sker fra andre end dig.

Læs mere om oplysningspligten