Som patient har du som udgangspunkt ret til at se din egen journal og få en kopi af den. 

Det er muligt at begrænse din adgang til aktindsigt i journaloptegnelser fra før den 1. januar 2010. Det er dog kun i ganske særlige tilfælde, hvis der er afgørende hensyn at tage enten til dig selv eller andre.

Sådan får du adgang til din journal

Hvordan får jeg kopi af min journal

Hvor hurtigt kan jeg få min papirjournal

Fuldmagt

Hvis du er under 18 år

Skal jeg betale for en kopi af min journal

Klage

Sundhedsjournal

Genveje

Bor du i en anden region? Så skal du kontakte patientkontoret i din region, som du kan finde under Kontakt Patientkontoret

Har du spørgsmål til patientbefordring eller udbetaling af befordringsgodtgørelse? Så kontakt Kørselskontoret.

Kontakt Patientkontoret

Ring til Patientkontoret

Ring på 7841 0444
mandag 9-12, tirsdag til fredag 10-12, samt onsdag 14-15.30.

Skriv en e-mail

via sikker mail (digital post)
Hvorfor sikker mail?

eller

patientkontoret@rm.dk

Skriv et brev

Region Midtjylland 
Patientkontoret 
Skottenborg 26 
8800 Viborg

Personlig henvendelse

Du kan mødes med en patientvejleder. Kontakt Patientkontoret for at aftale nærmere.

Oplysningspligt

Region Midtjylland har pligt til at informere dig, når der indsamles oplysninger om dig. Det betyder, at du har ret til at få forskellige informationer, alt efter om regionen får oplysningerne hos dig, eller hvis det sker fra andre end dig.

Læs mere om oplysningspligten