Hvis du er over 15 år, har du selv ret til at læse din journal - medmindre lægen vurderer, at du ikke er moden nok til det.

Hvis du er under 15 år, er det dem, der har forældremyndigheden, som på dine vegne har ret til at læse din journal, hvis det er nødvendigt for at varetage dine interesser.

Som hovedregel må dem, der har forældremyndigheden, se din journal, når du er under 18 år.

Hvis der er afgørende hensyn at tage til dig eller andre, kan man begrænse retten til at læse din journal. Fx hvis journalen indeholder oplysninger om prævention, abortindgreb eller behandling af kønssygdomme, som er sket uden forældrenes vidende.

Forælder uden forældremyndighed

Den af forældrene, der ikke har forældremyndigheden, har ret til at få orientering om dine forhold fra sundhedsvæsenet, privathospitaler og privatpraktiserende læger. 

En myndighed har kun pligt til at videregive oplysninger om dig, hvis en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, har bedt om at læse din journal (aktindsigt). En forælder uden forældremyndighed skal altså ikke orienteres løbende.

Hvis sundhedspersonalet må antage, at det er til skade for dig, at man orienterer en forælder uden forældremyndighed, orienterer man ikke. 

Der må ikke gives fortrolige oplysninger om dem, der har forældremyndigheden, heller ikke hvis det forekommer naturligt i forbindelse med orienteringen om dine forhold.