Hvis du som patient gerne vil have et udskrift eller en fotokopi af dokumenter m.v. i din patientjournal, kan du ikke blive bedt om at betale den første gang du henvender dig.

Ønsker du at få udleveret yderligere kopier eller afskrifter, kan du blive bedt om at betale de faktiske omkostninger til dette.

Du kan læse mere i bekendtgørelsen