Obduktion giver vished

Når en patient dør, kan en obduktion give vished om dødsårsagen. Det er samtidig en vigtig kilde til ny viden om sygdomme og behandlinger. Derfor kan pårørende til en afdød patient blive bedt om tilladelse til, at afdøde obduceres.

Obduktion kræver samtykke

Der må kun foretages lægevidenskabelig obduktion, hvis afdøde efter sit fyldte 18 år har givet skriftligt samtykke eller hvis de nærmeste pårørende har givet tilladelse til obduktion. Man kan også vælge at give samtykke under forudsætning af, at de pårørende accepterer dette.

Nej til obduktion

Hvis afdøde ikke har givet samtykke, må der ikke foretages lægelig obduktion, hvis obduktionen må antages at stride mod afdødes eller de nærmestes livsopfattelse.

Ønsker afdødes nærmeste ikke at tage stilling til det påtænkte indgreb, skal de pårørende oplyses om muligheden for at modsætte sig obduktion. De pårørende skal modsætte sig obduktion senest 6 timer efter underretningen.

Afdøde under 18 år

Obduktion af afdøde under 18 år må kun foretages, hvis den/de, der har forældremyndigheden, har givet samtykke.

Retslig obduktion

I nogle situationer, fx ved uventede dødsfald i hjemmet eller i forbindelse med dødsfald ved arbejdsulykker, kan politiet - efter der er foretaget retsligt ligsyn - forlange en retslig obduktion.

Hvor kan jeg læse mere?