Som patient har du ret til at få undersøgt hvad du fejler (blive udredt) inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt. Hvis du ikke kan blive udredt på et hospital i din bopælsregion eller på ét af de private hospitaler, regionen samarbejder med, kan du vælge at komme på privathospital (udvidet frit sygehusvalg).

Sådan gør du

Kontakt Patientkontoret for at høre om dine muligheder. Se kontaktoplysninger her på siden.

Læs mere

Læs mere om retten til hurtig udredning på sundhed.dk.