Som patient har du ret til at få information om dit helbred og om mulighederne for behandling, hvis du er fyldt 15 år.

Hvis en patient er under 15 år, er det den/dem, der har forældremyndigheden, som skal informeres. Barnet kan inddrages i det omfang, det er i stand til at forstå behandlingssituationen.

Som patient skal du informeres om:

  • diagnose
  • behandlingsmuligheder - hvilke findes der
  • risici og bivirkninger - hvilke der kan være ved en undersøgelse eller behandling
    • Informationen skal være mere omfattende, når behandlingen involverer nærliggende risiko for alvorlige bivirkninger og komplikationer, hvorimod mindre rutineprægede og ufarlige indgreb ikke kræver så intensiv information
  • konsekvenser - hvis du ikke ønsker behandling
  • behandlingsforløbet og resultat af behandlingen

Ønsker du ikke at kende resultatet af en undersøgelse/behandling, skal personalet respektere dit ønske.

Som patient har du også ret til at frabede dig information om din helbredstilstand og behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger.