Som patient bestemmer du selv, om du vil begynde den undersøgelse eller behandling, som du får tilbudt. Du har ret til information, før du skal tage stilling til, om du vil begynde undersøgelse eller behandling.

Du kan altid trække dit samtykke til behandling tilbage.

I de fleste situationer vil man gå ud fra, at du er indforstået med at blive behandlet, hvis du ikke selv siger fra. I et længere behandlingsforløb kan du til enhver tid sige fra.

Børn og unge

For børn under 15 år er det dén, der har forældremyndigheden, som giver samtykke til behandlingen. Men barnet skal også informeres, og barnets holdning skal tillægges betydning.

Unge mellem 15 og 18 år kan selv give samtykke til behandling. Normalt får den unges forældre også informationen, men der kan være særlige situationer, hvor informationen til forældrene begrænses af hensyn til den unge.

Hvis den unge er meget umoden og ikke kan forstå konsekvenserne af sin beslutning, er det dén, der har forældremyndigheden, som giver samtykke på den unges vegne. Sundhedspersonalet vurderer, om den unge selv kan give samtykke.

Manglende evne til at give samtykke

Hvis en patient er varigt inhabil – f.eks. svært dement eller psykisk udviklingshæmmet – og derfor ikke er i stand til selv at varetage sine interesser, kan nærmeste pårørende eller værgen give samtykke til behandling. Den eller de nærmeste pårørende eller værgen skal handle i patientens interesse. Patienten skal i så høj grad som muligt inddrages og være med til at bestemme forløbet af undersøgelse og behandling.

Hvis en patient kun er midlertidigt inhabil, kan de nærmeste pårørende ikke give samtykke til behandling.

Akut behandling - uden samtykke

Hvis du er i en livstruende situation og har behov for øjeblikkelig behandling, men ikke kan give samtykke, fx fordi du er bevidstløs, vil du blive behandlet uden samtykke.

Selvbestemmelse i særlige tilfælde

Sundhedsloven indeholder regler om patienters ret til selv at bestemme i en række konkrete situationer, fx sultestrejke, afvisning af at modtage blod og behandling af uafvendeligt døende. Reglerne hviler på det princip, at patienten, også i situationer som kan medføre døden, har ret til selv at bestemme.

Du kan få mere at vide om selvbestemmelse på Patientkontoret og hos Livs-/Behandlingstestamente.