Personalet har tavshedspligt

Sundhedspersonalet og andre ansatte i det offentlige har tavshedspligt. Oplysninger om dit helbred og øvrige personlige forhold er fortrolige, og er derfor omfattet af tavshedspligten.

Tavshedspligt gælder også over for pårørende. Du bestemmer selv, hvem der må modtage oplysninger om dine helbredsforhold.

Helbredsoplysninger og andre fortrolige oplysninger i forbindelse med behandling

Videregivelse af helbredsoplysninger og andre fortrolige oplysninger til andre formål

Videregivelse af oplysninger til patientvejledere på patientkontorerne

Videregivelse af helbredsoplysninger i forbindelse med dødsfald

Videregivelse af informationer uden samtykke

Genveje

Patientkontoret i Region Midtjylland

Bor du i en anden region? Så skal du kontakte patientkontoret i din region

Har du spørgsmål til patientbefordring eller udbetaling af befordringsgodtgørelse? Så kontakt Kørselskontoret.