Hovedreglen er at sundhedspersonalet ikke kan videregive informationer uden dit samtykke. Læs om personalets tavshedspligt. Men der er få undtagelser, som du kan læse herunder:

Aktuel Behandling

Pligt til at videregive oplysninger mv.

Væsentlige hensyn

Udskrivningsbrev