Hovedreglen er at sundhedspersonalet ikke kan videregive informationer uden dit samtykke. Læs om personalets tavshedspligt. Men der er få undtagelser:

  • Hvis det er nødvendigt af hensyn til dit aktuelle behandlingsforløb, og videregivelsen sker af hensyn til dine interesser og behov 
  • Udskrivningsbrev til din egen praktiserende læge eller praktiserende speciallæge, der har henvist dig til sygehusbehandling 
  • Hvis det er nødvendigt ud fra væsentlige hensyn til dig selv eller andre

Du har dog ret til at sige nej til, at sundhedspersonalet i forbindelse med din fortsatte behandling videregiver informationer, og til at personalet sender udskrivningsbrev til din egen læge eller speciallæge. 

Læger og sygehusansatte tandlæger kan slå op i elektroniske systemer og dermed indhente nødvendige oplysninger om dit helbred, når det er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling.

I nogle tilfælde, kan andre sundhedspersoner end læger og sygehusansatte tandlæger få adgang til at indhente disse oplysninger.

Som patient kan du frabede dig, at en sundhedsperson indhenter oplysninger. Det gælder dog ikke, hvis det er nødvendigt for at varetage en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til dig som patient, sundhedspersonen eller andre patienter.

Du kan læse mere i Sundhedsloven