Du får stillet tolk til rådighed, hvis lægen vurderer, at det er nødvendigt for din behandling.

Tolkningen er gratis, hvis du har haft bopæl i Danmark i mindre end 3 år.

Du skal betale gebyr for tolkningen, hvis du har haft bopæl i Danmark i mere end 3 år.

Hvis du skal betale gebyr, får du tilsendt en regning fra din region. Regningen kommer i din e-boks eller med almindelig brevpost.

Gebyrtakster

Undtagelser fra gebyr

Klage