1. august 2014 blev den offentlige rejsesygesikring ophævet. Det betyder, at du ikke længere kan bruge dit gule sundhedskort som rejseforsikring uden for Danmark, Færøerne og Grønland på rejser påbegyndt fra 1. august 2014.  

I stedet for det gule sundhedskort som offentlig rejsesygesikring, skal du benytte det blå EU-sygesikringskort eller tegne en privat forsikring.

Det blå EU-sygesikringskort

Det blå EU-sygesikringskort giver dig ret til den sygehjælp, som ”fra et medicinsk synspunkt bliver nødvendig under et ophold i et andet EU/EØS land”. Behovet vurderes i forhold til den konkrete behandling og opholdets planlagte varighed. Det er den behandlende læge, der afgør, om der er behov for behandling under opholdet.

Du får ret til behandling m.v. på samme vilkår som personer, der er offentligt sygesikrede i det land, du opholder dig i. Det kan betyde en vis egenbetaling, hvis opholdslandets borgere i en tilsvarende situation også skal betale.

Sådan dækker det blå EU-sygesikringskort

Bestil det blå EU-sygesikringskort.