På grund af risiko for smitte med coronavirus gælder der en række restriktioner og særlige forholdsregler for ledsagere, besøgende og pårørende på regionens hospitaler.

Besøgende og pårørende opfordres til at medvirke til at passe på patienter og personale ved fortsat at begrænse trafikken og antallet af udefrakommende på hospitalerne.

Den besøgende eller ledsageren skal

  • være rask (COVID-19 symptomfri de sidste 48 timer)
  • undgå håndtryk, kram og knus
  • undgå at røre inventar
  • vaske eller spritte hænder før og efter besøget
  • følge hospitalets og afdelingens anvisninger
  • holde afstand. Følg de lokale anvisninger
  • bære mundbind eller visir

Der er et afstandskravet på 2 meter på hospitalerne, så der i praksis kan være meget begrænset plads til besøgende og ledsagere på sengestuer og i klinikker.

Tidligere besøgsrestriktioner er ophævet

Torsdag den 15. april ophævede Styrelsen for Patientsikkerhed de midlertidige restriktioner, der har været for besøg på Region Midtjyllands hospitaler inkl. psykiatrien. Lempelsen af restriktionerne betyder, at reglen om maksimalt én besøgende eller ledsager per patient falder bort.

De midlertidige restriktioner blev indført for at inddæmme lokale smitteudbrud med coronavirus i Region Midtjylland.

Enkelte steder med restriktioner

Der kan fortsat være lokale forhold, som gør det nødvendigt at opretholde særlige begrænsninger i adgangen til f.eks. en afdeling eller et område på hospitalet. Derfor kan enkelte afdelinger have særlige restriktioner med hensyn til adgang for besøgende, ledsagere og andre.

 

Læs om gældende besøgsrestriktioner hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs nyhed  om øget brug af mundbind her (30. oktober 2020)

Læs Sundhedsstyrelsens vejledning i brug af mundbind her (pdf)

Læs Sundhedsstyrelsens vejledning for håndtering af Covid-19 her 

 

Særlige påbud og besøgsrestriktioner

Enkelte institutioner er pga. coronasmitte underlagt særlige besøgsrestriktioner eller forbud.

Oversigt over aktuelle besøgsrestriktioner og -forbud

Styrelsen for patientsikkerhed har en samlet oversigt over alle aktuelle besøgsrestriktioner og besøgsforbud.