Kiropraktorer diagnosticerer og behandler lidelser i bevægeapparatet, det vil sige i kroppens muskler og led. De vejleder også om, hvordan du kan forebygge, at lidelserne opstår og udvikles.

Kiropraktorhjælp omfatter undersøgelse, røntgenundersøgelse, forebyggelse og behandling.

Du kan få sygesikringstilskud til behandling hos en kiropraktor, der har indgået overenskomst med sygesikringen. Se oversigt i vejviseren på Sundhed.dk 

Der kræves ingen lægehenvisning, og du kan frit vælge, hvilken kiropraktor, blandt de der har overenskomst med sygesikringen, du vil opsøge.

Sygesikringens tilskud udgør ca. 20% af kiropraktorens honorar, idet der er tilskudssatser for de enkelte ydelser.

Ved kroniske lidelser i bevægeapparatet, gælder andre satser.