Fortsat tilskud til tandbehandling med ny lov 

Overenskomsten med tandlægerne er opsagt, men det betyder ikke noget for borgernes tilskud. Med en ny lov vil det offentlige nemlig fortsat give tilskud til fx kontroller og tandrensninger.

Folketinget har vedtaget en lov, der træder i kraft 1. juni på tandlægeområdet. Ændringen af Sundhedsloven erstatter den hidtidige overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. 

Loven sikrer, at patienter fortsat kan få tilskud til tandbehandling efter 1. juni. Desuden skal loven sikre, at de offentlige udgifter til tandbehandling fremover holdes inden for den økonomiske ramme, der er til rådighed.

Loven forventes at være midlertidig, da Folketinget i løbet af næste år vil se på, hvilken ordning, der fremover skal fungere på området for voksentandplejen.

 

Herunder har vi samlet en række spørgsmål og svar. Tryk på krydset, for at folde spørgsmålene ud!

Spørgsmål og svar