Dit gule sundhedskort dækker ikke længere som rejsesygesikring uden for Danmark, Færøerne og Grønland. Hvis uheldet er ude på rejser i EU, Norge, Island, Liechtenstein (EØS) og Schweiz, skal du i bruge det blå EU-sygesikringskort, når du kontakter et lokalt behandlingssted. Rejser du til andre lande end ovennævnte, dækker hverken det gule eller blå kort – her bør du overveje at tegne en privat rejseforsikring.

Hvad dækker det blå EU-sygesikringskort?

Det blå EU-sygesikringskort giver dig ret til samme behandling, som borgerne i det land, du rejser i. Vær opmærksom på, at du er dækket forskelligt afhængigt af, hvor du rejser hen. Hvis du helt vil undgå egenbetaling, bør du tegne en rejseforsikring hos dit forsikringsselskab.

Hvad dækker det blå EU-sygesikringskort ikke?

Det blå EU-sygesikringskort dækker ikke udgifter til hjemtransport. Hvis du ønsker at få dækket udgifter til hjemtransport i forbindelse med sygdom eller dødsfald, skal du tegne en privat rejseforsikring. Der gælder særlige regler for hjemtransport fra Finland, Island, Norge og Sverige.

Kortet dækker ikke planlagt behandling, hvis behandlingen er den eneste grund til, at du er rejst til landet. Behandling, der med rimelighed kan vente, til du er tilbage i Danmark igen, er heller ikke dækket.

Du kan bestille det blå EU-sygesikringskort på borger.dk