Hvis du ønsker tilskud til en behandling i et andet land, skal den være købt i et andet EU/EØS-land. Netop muligheden for frit at kunne købe varer og tjenesteydelser mellem EU-landene, er et af de grundlæggende principper i EU-samarbejdet.

De andre EU/EØS-lande er: Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Kan jeg få tilskud til behandling?

Hvis du er sygesikret i Danmark og har et sundhedskort, kan du få tilskud.
Personer med bopæl uden for Danmark, skal have et særligt sundhedskort for at få refunderet sundhedsgifter.

En andel af udgifterne til behandlinger og undersøgelser, der er foretaget i et EU- eller EØS land, kan refunderes af regionen. Du skal dog i første omgang selv betale for din behandling i udlandet. Du skal være opmærksom på, at refusion for nogle typer behandling kræver en godkendelse fra regionen inden du rejser ud til planlagt sygehusbehandling. En sådan godkendelse kaldes en forhåndsgodkendelse.

Som udgangspunkt kan man få refunderet et beløb svarende til det tilskud, som man ville få, hvis behandlingen var foretaget i Danmark.

Regionen kan yde tilskud til:

  • Almen lægehjælp
  • Speciallægehjælp (Tilskud kan kun ydes, hvis der foreligger en gyldig henvisning fra egen læge - gælder ikke øre- og øjenlæge)
  • Tandpleje og tandbehandling
  • Kiropraktisk behandling
  • Fysioterapeutisk behandling (Tilskud kan kun ydes, hvis der foreligger en gyldig henvisning fra egen læge)
  • Fodterapeutisk behandling (Tilskud kan kun ydes, hvis der foreligger en gyldig henvisning fra egen læge)
  • Psykologbehandling (Tilskud kan kun ydes, hvis der foreligger en gyldig henvisning fra egen læge)

Vær opmærksom på, at der er en forældelsesfrist på 3 år efter udført behandling.

Læs mere om, hvordan dit tilskud beregnes, dokumentationskrav, krav til behandler mm. på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Særligt vedrørende cancerpatienter og patienter med Sjøgrens Syndrom

Sundhedslovens § 166 giver mulighed for, at Region Midtjylland kan yde tilskud til tandbehandling til patienter med dokumenterede tandproblemer som følge af:

  • Sjøgrens Syndrom
  • Cancerpatienter der har fået strålebehandling i hoved- eller halsregionen
  • Kemobehandling

Behandling må ikke påbegyndes før regionen skriftligt har godkendt behandlingsforslaget.

Information, vejledning, ansøgningsblanket mm. findes under den Regionale Specialtandpleje.

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen "Danmark", skal beregningsskemaet medsendes dertil, hvis der også søges om tilskud ved "Danmark".

Sådan søger du om tilskud

For at få refunderet et eventuelt tilgodehavende, skal du indsende kvitteret original regning til:

Region Midtjylland
Juridisk Kontor
Skottenborg 26
Postboks 21
8800 Viborg
Mrk. EU refusion

Læs mere om tilskud til behandling købt i et andet EU- eller EØS-land på patientkontoret.rm.dk, her finder du også ansøgningsskemaer mm.

Kan jeg få tilskud til medicin?

De danske regler om tilskud til lægeordineret medicin gælder også, hvis du køber en medicin i et andet EU/EØS-land. Reglerne gælder både, hvis du køber medicinen under et ophold i et andet EU/EØS-land, eller hvis du køber medicinen hjemmefra "on-line" fra et apotek eller en forhandler i et andet EU/EØS-land.

Tilskuddet beregnes som udgangspunkt på samme måde, som hvis du havde købt din medicin på et dansk apotek.

Vær opmærksom på, at der her er en forældelsesfrist på 1 år.

Læs mere om, hvordan dit tilskud beregnes, dokumentationskrav, hvilken medicin du kan få tilskud til mm. på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Sådan søger du om tilskud

Lægemiddelstyrelsen behandler ansøgningen og sender dig en afgørelse. Hvis du er berettiget til tilskud, vil afgørelsen indeholde beregningen af dit tilskud.

Lægemiddelstyrelsen indberetter den danske tilskudspris til det Centrale Tilskuds Register (CTR), så det tæller med i din CTR-saldo, ligesom hvis du havde købt medicinen på et dansk apotek.

Lægemiddelstyrelsen sender besked til den region, du bor i, om at refundere dig beløbet. Du vil få beløbet indsat på din NEMkonto.

Du kan finde et ansøgningsskema på laegemiddelstyrelsen.dk