Easyhalere rekommanderes som 1. valg.  Årsag: Pris, tydelig dosistæller, udvalget af lægemidler i dette device er stort, og det er ikke vist, at brug af andre devices giver bedre lungefunktion.

Ved behov for at give medicinen via spacer er der rekommanderet beta-agonist (SABA), inhalationssteroid (ICS) og kombination af ICS og langtidsvirkende β2-agonist som spray.

Korttidsvirkende β2-agonist (SABA)

 • Salbutamol (B)
  • Easyhaler
  • Standard inh. spray: Ved behov for at give medicinen via spacer. 

Ved behov for mere end 1-2 inhalationer pr. uge bør behandling med inhalationssteroid overvejes.

Inhalationssteroid (ICS)

Anvendes i lav til moderat dosis.

 • Budesonid (B)
  • Easyhaler
 • Fluticason (B)
  • Inhal.spray, susp.: Ved behov for at give medicinen via spacer.

 

Kombinationspræparater

 • ICS/LABA: Budesonid/formoterol (B)
  • Easyhaler 
 • ICS/LABA: Fluticasonpropionat/salmeterol
  • Inhal.spray, susp. Ved behov for at give medicinen via spacer.

 Kombination af inhalationssteroid og langtidsvirkende β2-agonist. OBS har klausuleret tilskud.

 

 •  SABA/SAMA: Fenoterol/Ipratropium
  • Inhalationsvæske

Kombination af korttidsvirkende β2-agonist og antikolinergikum. Anvendes Ved behov for nebulisator. Rekommanderes frem for salbutamol monoterapi som inh.væske for at ensrette med de faglige retningslinjer – herunder DLS - og for at give maksimal bronkodilatation.

Leukotrien D4-receptorantagonist

 • Montelukast (B)
  • Tabl. 

Ved manglende effekt efter kort tids behandling bør behandlingen seponeres.