Insuliner

Hurtigvirkende insuliner

 • Insulin (human) (B)
  • Humulin Regular inj. væske: Hurtigvirkende human insulin i 10 ml hætteglas. Anbefalet pga. pris.
  • Insuman Rapid SoloStar Pen: Hurtigvirkende human insulin, opløsning i fyldt pen. 
 • Insulin Aspart (B)
  • Novorapid FlexPen: Ved behov for hurtigtvirkende nsulinanalog.
  • Novorapid inj. væske: 10 ml hætteglas til pumpebehandling. Anbefalet pga. pris.
  • Novorapid Penfill: Til børn. Til brug i flergangspen. Kan gives i halve enheder.
 • Insulin glulisin (B)
  • Apidra SoloStar inj. væske, pen: Ved behov for hurtigtvirkende insulinanalog. Anbefalet pga. pris i forhold til øvrige hurtigtvirkende insulinanaloger.

 

Langtids- og intermediært virkende insuliner

 • Insulin (human) (B)
  • Insulatard FlexPen: Intermediært virkende human insulin (NPH). Semglee og Insulatard er 1. valg ved behov for langtidsvirkende insulin præparat.  
  • Insulatard Penfill: Til børn. Til brug i flergangspen. Kan gives i halve enheder.
 • Insulin Aspart (B)
  • Novomix 30 FlexPen: Kombinationspræparat indeholdende hurtigt indsættende og middellangt virkende human insulinanalog.
  • Novomix 30 Penfill:Til børn. Til brug i flergangspen. Kan gives i halve enheder.
 • Insulin glargin (B) 
  • Semglee og Insulatard: 1. valg ved behov for langtidsvirkende insulin præparat. Langsomt indsættende og langtidsvirkende insulinanalog. Biosimilær af Lantus, men billigere. Insulinanaloger har vist tendens til færre hypoglykæmisk tilfælde, specielt om natten. 
 • Insulin detemir 
  • Levemir penfill: Til børn. Til brug i flergangspen. Kan gives i halve enheder.

Biguanider

 • Metformin (B)
  • 1. valg til behandlingen af type-2-diabetes. Studier har vist mulig gunstig effekt på kardiovaskulære komplikationer. Metformin kan suppleres med 2. valg. Der er flere 2. valgspræparater til behandling af af type-2-diabetes. 

DPP4-hæmmere

 • Alogliptin (B)
  • Et af flere 2. valgspræparater. Alogliptin frem for øvrige DDP-IV hæmmere pga. pris. Afhængig af pris kan sitagliptin vælges i stedet. DPP-IV-hæmmere kan anvendes ved svært nedsat nyrefunktion (obs evt. dosisreduktion)

SGLT-2 hæmmere

SGLT-2 hæmmer foretrækkes som 2. valg hos patienter med kendt iskæmisk hjertekarsygdom, hjerteinsufficiens (eller risiko herfor) eller diabetisk nefropati (makroalbuminuri) ved eGFR > 45 og overvejes ved eGFR 30-45.

 • Empagliflozin (B)
  • Eneste SGLT-2 hæmmer der har vist effekt på mortalitet.

Sulfonylurinstof

 • Glimepirid (B)
 • Gliclazid (B)

Et af flere 2. valgspræparater. Gliclazid er muligvis forbundet med lavere risiko for hypoglycæmi sammenlignet med glimepirid.

GLP-1analoger

SGLT-2 hæmmer og GLP-1 analoger foretrækkes som 2. valg hos patienter med kendt iskæmisk hjertekarsygdom, dog anbefales en SGLT-2 hæmmer pga. væsentlig prisforskel.

GLP-1 analoger har klausuleret tilskud.

 • Liraglutid (B)
  • Har som eneste GLP-1 analog vist positiv effekt på mortalitet.
 • Dulaglutid (B)
  • Ved ønske om ugentlig dosering. Foretrækkes frem for semaglutid pga. pris.