Insuliner

Hurtigvirkende insuliner

 • Insulin (human) (B)
  • Humulin Regular inj. væske: Hurtigvirkende human insulin i 10 ml hætteglas. Anbefalet pga. pris.
  • Insuman Rapid SoloStar Pen: Hurtigvirkende human insulin, opløsning i fyldt pen. 
 • Insulin Aspart (B)
  • Novorapid FlexPen: Ved behov for hurtigtvirkende insulinanalog.
  • Novorapid inj. væske: 10 ml hætteglas til pumpebehandling.
  • Novorapid Penfill: Til børn. Til brug i flergangspen. Kan gives i halve enheder.

 

 • Insulin glulisin (B)
  • Apidra SoloStar inj. væske, pen: Ved behov for hurtigtvirkende insulinanalog. Anbefalet pga. pris i forhold til øvrige hurtigtvirkende insulinanaloger.

Langtids- og intermediært virkende insuliner

 • Insulin (human) (B)
  1. Insulatard FlexPen: Intermediært virkende human insulin (NPH). Semglee og Insulatard er 1. valg ved behov for langtidsvirkende insulin præparat.  
  2. Insulatard Penfill: Til børn. Til brug i flergangspen. Kan gives i halve enheder.

 

 • Insulin Aspart (B)
  • Novomix 30 FlexPen: Kombinationspræparat indeholdende hurtigt indsættende og middellangt virkende human insulinanalog.
  • Novomix 30 Penfill:Til børn. Til brug i flergangspen. Kan gives i halve enheder.

 

 • Insulin glargin (B) 
  • Semglee: Langsomt indsættende og langtidsvirkende insulinanalog. Semglee og Insulatard er 1. valg ved behov for langtidsvirkende insulin præparat.  Semglee er biosimilær af Lantus, men billigere. Insulinanaloger har vist tendens til færre hypoglykæmiske tilfælde, specielt om natten. 

 

 • Insulin detemir 
  • Levemir penfill: Til børn. Til brug i flergangspen. Kan gives i halve enheder.

 

Biguanider

 • Metformin (B)
  • 1. valg til behandlingen af type-2-diabetes. Studier har vist mulig gunstig effekt på kardiovaskulære komplikationer. Metformin kan suppleres med 2. valg. Der er flere 2. valgspræparater til behandling af af type-2-diabetes. 

DPP4-hæmmere

 • Alogliptin (B)
  • Et af flere 2. valgspræparater. Alogliptin frem for øvrige DDP-IV hæmmere pga. pris. Afhængig af pris kan sitagliptin vælges i stedet. DPP-IV-hæmmere kan anvendes ved svært nedsat nyrefunktion (obs evt. dosisreduktion)

SGLT-2 hæmmere

SGLT-2 hæmmer foretrækkes som 2. valg hos patienter med kendt iskæmisk hjertekarsygdom, hjerteinsufficiens (eller risiko herfor) eller diabetisk nefropati (makroalbuminuri) ved eGFR > 45 og overvejes ved eGFR 30-45.

 • Empagliflozin (B)
  • Eneste SGLT-2 hæmmer der har vist effekt på mortalitet.

Sulfonylurinstof

 • Glimepirid (B)
 • Gliclazid (B)
  • Et af flere 2. valgspræparater. Gliclazid er muligvis forbundet med lavere risiko for hypoglycæmi sammenlignet med glimepirid.

GLP-1analoger

SGLT-2 hæmmer og GLP-1 analoger foretrækkes som 2. valg hos patienter med kendt iskæmisk hjertekarsygdom, dog anbefales en SGLT-2 hæmmer pga. væsentlig prisforskel. GLP-1 analoger har klausuleret tilskud.

 • Liraglutid (B)
  • Har som eneste GLP-1 analog vist positiv effekt på mortalitet.
 • Semaglutid (B)
  • Ved ønske om ugentlig dosering.