Vitamin A

 • Retinol
  • Auxina A Masiva kap. 500.00 IE: Ikke-markedsført præparat. Udleveringstilladelse søges hos Lægemiddelstyrelsen.

Vitamin B

 • Thiamin (vitamin B1)
  • Tiamin B1 ekstra stærke 300 mg tabl. (B)
  • Tiamin inj. 100 mg/ml
 • Pyridoxin (vitamin B6) (B)
  • Pyridoxin tabl. 20 mg
 • Cyanocobalamin (vitamin B12) (B)
  • Betolvex tabl.: Se også rekommandationer for blodmangel.
 • Hydroxocobalamin (vitamin B12) (B)
  • Vibeden inj.: Se også rekommandationer for blodmangel.
 • Folsyre (B)
  • Folimet tabl. 5 mg.: Se også rekommandationer for blodmangel.
 • Vitamin b-complex
  • B-combin stærk tabl. (B)
  • B-combin stræk inj.
  • B-combin stærk inj. med ekstra tiamin
 •  

Vitamin D

 • Colecalciferol (B)
  • D3 vitamin, 35 mikrogram tabl.: Se også rekommandationer for knogler.

Vitamin K

 • Phytomenadion (B)
  • Konakion Novum inj.
  • Menadion tabl.

Multivitaminer

 • Multivitaminer, kombi.
  • Multi-tabs, daglig