• Multienzymer
    • Kreon enterokaps 25.000 og 40.000 EP-e.