Penicilliner

 • Ampicillin
  • pulv til inj.
 • Amoxicillin (B)
  • granulat til oral suspension.
  • tabl.
 • Benzylpenicillin (smalspektret penicillin)

 

 • Phenoxymethylpenicillin (B) (smalspektret penicillin)

 

 • Cloxacillin (Beta laktamase resistent pencillin) 
  • pulv til inj.

 

 • Dicloxacillin (B) (Beta laktamase resistent pencillin)

 

 • Amoxicillin/clavulansyre

 

 • Piperacillin/tazobactam

 

 • Pivmecillinam (B)
  • tabl.: Lavere resistensforekomst end ved sulfamethizol.

 

 • Mecillinam

Cefalosporiner

Forbruget bør begrænses af hensyn til resistensudvikling.

 • Cefuroxim
  •  pulv til inj. + inf. opl.

 

 • Ceftriaxon
  • pulv. til inj. + inf. opl.: Til behandling af meningitis.

Makrolid antibiotika

 • Roxithromycin (B)
  • Færre interaktioner end ved erythromycin og clarithromycin. Anbefales ikke til børn under 40 kg pga. manglende erfaring.

 

 • Clarithromycin (B)
  • Depottabl. anbefales ikke.

 

 • Azithromycin (B)
  • tabl.: Til gastro-enteritis. Længere halveringstid end øvrige macrolider.
  • pulv. til oral susp.: Primært til børn. Længere halveringstid end ved øvrige makrolider.
 •  

Aminoglykosid

 • Gentamicin

Quinoloner

Forbruget bør begrænses mest muligt af hensyn til resistensudvikling og og risiko for alvorlige bivirkninger (EMA-advarsel). https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/referrals/quinolone-fluoroquinolone-containing-medicinal-products

 • Ciprofloxacin
  • tabl.
  • inf. væske
 • Moxifloxacin
  • inf. væske
  • tabl.

Andre

 • Doxycyclin (B)
  • tabl.: Færre bivirkninger end andre tetracycliner.
 • Trimethoprim (B)
 • Nitrofurantoin (B)

Imidazol-derivater

 • Metronidazol (B )