• Metoprololsuccinat (B)
    • depottabl.
  • Bisprolol (B)
  • Carvedilol (B)
    • Bør ikke anvendes til ældre.

Betablokkere er ikke førstevalg til hypertensionsbehandling.

Bisoprolol er mindre lipofilt end metoprolol og carvedilol, hvilket kan have betydning for graden af CNS relaterede bivirkninger.

Carvedilol har alfa-blokkerende effekt og er derfor mindre tilbøjelig til at udløse perifer vasokonstriktion. Af samme grund frarådes carvedilol hos ældre med ortostatisk svimmelhed.

Sådan læser du rekommandationslisten

Fed skrift er lægemidlets generiske navn.

Almindelig skrift er handelsnavnet.

Tekst med kursiv er bemærkninger til valget fx dosisreduceringer eller særlige håndteringsanvisninger.

(B) indikerer at lægemidlet også er på basislisten.