• Atorvastatin (B)
  • Rosuvastatin (B)

 Statiner som primær profylakse kan undlades hos ældre med forventet få års restlevetid. Rosuvastatin har færre interaktioner end de to andre statiner og kan derfor være en fordel ved polyfarmaci-patienter.. OBS! Rosuvastatin er kontraindiceret ved GFR < 30 ml/min.