• Atorvastatin (B)
  • Rosuvastatin (B)

 Statiner som primær profylakse kan undlades hos ældre med forventet få års restlevetid. Rosuvastatin har færre interaktioner end de to andre statiner og kan derfor være en fordel ved polyfarmaci-patienter.. OBS! Rosuvastatin er kontraindiceret ved GFR < 30 ml/min.

 

Sådan læser du rekommandationslisten

Fed skrift er lægemidlets generiske navn.

Almindelig skrift er handelsnavnet.

Tekst med kursiv er bemærkninger til valget fx dosisreduceringer eller særlige håndteringsanvisninger.

(B) indikerer at lægemidlet også er på basislisten.