ACE-hæmmere

  • Ramipril (B)

Angiotensin II antagonist

  • Losartan (B)

ACE-hæmmere og angiotensin II antagonister er begge veldokumenterede og anses for ligeværdige, men ved hjerteinsufficiens er der mest dokumentation på ACE-hæmmere, som derfor rekommanderes som første valg.