ACE-hæmmere

  • Ramipril (B)

Angiotensin II antagonist

  • Losartan (B)

ACE-hæmmere og angiotensin II antagonister er begge veldokumenterede og anses for ligeværdige, men ved hjerteinsufficiens er der mest dokumentation på ACE-hæmmere, som derfor rekommanderes som første valg.

Sådan læser du rekommandationslisten

Fed skrift er lægemidlets generiske navn.

Almindelig skrift er handelsnavnet.

Tekst med kursiv er bemærkninger til valget fx dosisreduceringer eller særlige håndteringsanvisninger.

(B) indikerer at lægemidlet også er på basislisten.