Antifibrinolytika

  • Tranexamsyre (B)

inj. væske.: Bruges bl.a. til fremstilling af Tranexamsyre oral væske 50 mg/ml ved tandbehandling til patienter i antitrombotisk behandling.

Vitamin K

  • Phytomenadion (B)