Antifibrinolytika

  • Tranexamsyre (B)
    • tabl. inj. væske.

Bruges bl.a. til fremstilling af Tranexamsyre oral væske 50 mg/ml ved tandbehandling til patienter i antitrombotisk behandling.

Blandevejledning, oral væske: Mundskyllevæsken kan fremstilles af injektionsvæsken.

  • 1 ampul á 5 ml tranexamsyre inj. 100 mg/ml + 5 ml vand/sterilt vand = 10 ml mundskyllevæske 50 mg/ml (5 %).

Vitamin K

  • Phytomenadion (B)