• Carbamazepin
  • Valproinsyre (valproat)
  • Lamotrigin
  • Levetiracetam

Alle ovenstående er 1. linjepræparat ved monoterapi til voksne.

Oxcarbazepin er ikke rekommanderet pga. pris.

  • Clobazam

Anvendes under optitrering af andet antiepiletikum.