Dopaminergeantiparkinson midler

  • Levodopa/benserazid
  • Levodopa/carbidopa
    • Tabletter
    • Depottabletter

Til patienter over 70 år anbefales levodopa som 1. valg (se promedicin.dk)

  • Pramipexol
  • Ropinirol

Til patienter under 70 år er de non-ergotderiverede dopaminagonister pramipexol, ropinirol og rotigotin almindeligvis førstevalgspræparater. Det er bivirkninger, administrationsform og prisen som afgør, hvilket der vælges. (se pro.medicin.dk).