• Acamprosat (B)

1. valg som alkoholabstinensunderstøttende middel. Forsigtighed ved GFR <50 ml/min. Tages forskudt for mad (føde nedsætter biotilgængeligheden med 20%).

 

  • Phenobarbital

Akut abstinensbehandling. Specialistopgave og begrænses til indlagte patienter på afdelinger med stor erfaring i brug af stoffet. Anvendes efter fagligt skøn.  Ikke antidot. Kortere tid at afruse end med Chlordiazepoxid og har kortere udtrapningsfase. Ikke aktive metabolitter

 

  • Chlordiazepoxid

Akut abstinensbehandling. Effekt som phenobarbital men kortere T½ (10-48 t). Halv dosis til ældre og ved nedsat leverfunktion. Vær opmærksom på at antidoten (flumazenil) har væsentlig kortere halveringstid. OBS på genopståen af symptomer på overdosering. Kontroller for bevidsthedsniveau og vitalparametre.