Antipsykotika
  • Risperidon (B)
    • Tablet.  
    • Oral opløsning. 

Kortvarig symptombehandling af akut delir. Hos ældre: Max. 1-2 ugers behandling. Anbefales pga. pris. Færre EPS bivirkninger, kardiovaskulær påvirkning og sedation end øvrige antipsykotika. OBS på EKG-kontrol ved opstart og dosisøgninger.

 

  • Haloperidol
    • Inj. væske. 

Ved behov for im. administration. Anbefalet startdosis er 1 mg (0,5 mg til ældre).

Tabletter fås i 5 mg med krydskærv, så de kan doseres ned til 1,25 mg. OBS på EKG-kontrol ved opstart og dosisøgninger.