Anbefalet behandlingsrækkefølge (kan afviges i særlige tilfælde)

1. valg: Sertralin (SSRI)

2. valg: Escitalopram (SSRI)

3. valg: Venlafaxin (SNRI), duloxetin (SNRI) eller mirtazapin (NaSSA)

For uddybning henvises til afsnittene om de forskellige lægemiddelgrupper nedenfor.

 

SSRI

1. valg ved depression

  • Sertralin (B): 1. valg
  • Escitalopram (B): 2. valg

OBS på EKG-kontrol ved opstart og dosisøgninger.

 

SNRI

3. valg ved depression

  • Duloxetin (B): Flere interaktioner end venlafaxin.
  • Venlafaxin: Hyppigt problemer med udtrapning. OBS på EKG-kontrol ved opstart og dosisøgninger.

 

NaSSA

3. valg ved depression

  • Mirtazapin (B)

Giver mere sedation og vægtøgning end SSRI, men kan have en plads ved samtidig søvnbesvær eller angst, eller ved vedvarende kvalme eller seksuelle bivirkninger ved brug af SSRI.