Både risperidon og aripiprazol er RADS 1. valg. Præparatvalg ud fra individuel vurdering.

 

  • Risperidon

Anbefales pga. pris, relativt færre EPS bivirkninger, kardiovaskulær påvirkning og sedation end øvrige antipsykotika. Bemærk, at risikoen for bivirkninger stiger ved doser over 4 mg. OBS på EKG-kontrol ved opstart og dosisøgninger.

 

  • Aripiprazol

Færre bivirkninger end øvrige antipsykotika.