Anfaldsbehandling af arthritis urica

 • NSAID
 • Ibuprofen (B)
  • Tabl. 200 mg og 400 mg
  • Naproxen (B)
 • Colchicin (B)
 • Prednisolon (B)
  • Tabl.: Anfald af urica i flere led. Kur fx 15 mg i 3 dage, 10 mg i 3 dage, 5 mg i 3 dage.
 • Methylprednisolonacetat (B)
  • lokal injektion fx Depo-Medrol 40 mg/ml.: Svær monoartrit

 

Sådan læser du Rekommandationslisten

Fed skrift er lægemidlets generiske navn.

Almindelig skrift er dispenseringsform/handelsnavn.

Tekst med kursiv er bemærkninger til valget fx dosisreduceringer eller særlige håndteringsanvisninger.

(B) = lægemidlet er på basislisten.

Som udgangspunkt er alle styrker og dispenseringsformer anbefalet, med mindre andet er angivet.