• Methylprednisolonacetat (B)
    • lokal injektion fx Depo-Medrol 40 mg/ml

Ultralyd eller anatomisk guided injektionsteknik skal beherskes. Steril teknik. Bivirkninger sjældne.

Sådan læser du Rekommandationslisten

Fed skrift er lægemidlets generiske navn.

Almindelig skrift er dispenseringsform/handelsnavn.

Tekst med kursiv er bemærkninger til valget fx dosisreduceringer eller særlige håndteringsanvisninger.

(B) = lægemidlet er på basislisten.

Som udgangspunkt er alle styrker og dispenseringsformer anbefalet, med mindre andet er angivet.