TCA:

Forsigtig dosering til ældre. Overvej nortriptylin frem for amitriptylin til ældre pga. mindre sedation. Amitriptylin er sederende. Der bør tages EKG inden opstart af TCA, da der er risiko for QT-forlængelse.

  • Amitriptylin (B)
    • Tabl. 10 og 25 mg.: Sederende
  • Nortriptylin (B)
Antiepileptika
  • Gabapentin (B)
  • Pregabalin (B)
 SNRI
  • Duloxetin (B)