NSAID bør anvendes i laveste effektive dosis og kortest mulige behandlingstid, hvor behandling med paracetamol ikke er tilstrækkelig. NSAID bør så vidt muligt ikke anvendes til ældre. Overvej lavdosis PPI ved længerevarende NSAID-behandling hos patienter med risiko for gastrointestinal blødning.

  • Ibuprofen (B)
    • Tabl. 200 mg og 400 mg

1 valgs NSAID.  I udgangspunktet bør dosis ikke overstige 1200 mg dgl., pga. øget risiko for bivirkninger.  

  • Naproxen (B)
    • Tabl. 
    • Oral suspension.
  1. valgs NSAID (dyrere end ibuprofen).