• Ibuprofen
  • Tabl. 200 mg og 400 mg
  • Nurofen Junior Orange oral suspension: Ikke-markedsført præparat. Udleveringstilladelse søges hos Lægemiddelstyrelsen.

1. valg til smerter med samtidig inflammation, og hvor behandling med paracetamol ikke er tilstrækkelig. NSAID bør anvendes i laveste effektive dosis og kortest mulige behandlingstid. I udgangspunktet bør dosis ikke overstige 1200 mg dgl. 
Risiko for gastrointestinale bivirkninger lavere end for øvrige NSAID. 
Bør så vidt muligt ikke anvendes til ældre. Overvej lavdosis PPI ved længerevarende NSAID-behandling hos patienter med risiko for gastrointestinal blødning.

 

 • Naproxen
  • Tabl. 
  • Oral suspension.
  • Suppositorier.

2. valg: rekommanderet til patienter med kardiovaskulær sygdom. 
Risiko for kardiovaskulære bivirkninger lavere end for øvrige NSAID. 
Bør så vidt muligt ikke anvendes til ældre. Overvej lavdosis PPI ved længerevarende NSAID-behandling hos patienter med risiko for gastrointestinal blødning.