NSAID bør anvendes i laveste effektive dosis og kortest mulige behandlingstid, hvor behandling med paracetamol ikke er tilstrækkelig. NSAID bør så vidt muligt ikke anvendes til ældre. Overvej lavdosis PPI ved længerevarende NSAID-behandling hos patienter med risiko for gastrointestinal blødning.

  • Ibuprofen (B)
    • Tabl. 200 mg og 400 mg

1 valgs NSAID.  I udgangspunktet bør dosis ikke overstige 1200 mg dgl., pga. øget risiko for bivirkninger.  

  • Naproxen (B)
    • Tabl. 
    • Oral suspension.
  1. valgs NSAID (dyrere end ibuprofen).

 

Sådan læser du rekommandationslisten

Sådan læser du Rekommandationslisten

Fed skrift er lægemidlets generiske navn.

Almindelig skrift er dispenseringsform/handelsnavn.

Tekst med kursiv er bemærkninger til valget fx dosisreduceringer eller særlige håndteringsanvisninger.

(B) = lægemidlet er på basislisten.

Som udgangspunkt er alle styrker og dispenseringsformer anbefalet, med mindre andet er angivet.