Ved behandling med opioider:

 • husk laksantia
 • brug kun én type opioid.

 

 • Morfin (depot)
  • Depotgranulat 
  • Depottabl. 5, 10, 30, 60 og 100 mg.

1. valgsopioid. Findes som hurtigtvirkende tabletter og depottabletter. Depotpræparater foretrækkes til behandling af kroniske smerter.Ved GFR<50 mL/min dosisreduktion. Metabolitterne udskilles gennem nyrerne. Dosisreduktion hos ældre. Der bør udvises forsigtighed hos ældre pga. risiko for delir. Ved ønske om døgndækning doseres depottabl. 2 gange dgl. Hvis der er behov for doser over 200 mg dgl., kan depottabletten med fordel gives 3 gange dgl. Morfin er rekommanderet da effekt og bivirkninger er veldokumenterede.

 

 • Morfin (hurtigtvirkende)
  • Oral opløsning 2 mg/ml.
  • Supp. 20 mg.
  • Tabl. 10 og 30 mg.

1. valgsopioid. Findes som hurtigtvirkende tabletter og depottabletter. Hurtigtvirkende morfin foretrækkes til behandling af akutte smerter. Ved GFR<50 ml/min. dosisreduktion. Metabolitterne udskilles gennem nyrerne. Dosisreduktion hos ældre. Der bør udvises forsigtighed hos ældre pga. risiko for delir.
Ved ønske om døgndækning, overvej depotformulering, ellers doseres konventionel tablet 6 gange dgl.
Morfin er rekommanderet, da effekt og bivirkninger er veldokumenterede.

  • Inj. væske 0,4 mg/ml og 10 mg/ml.: Opmærksomhed på dosering ved receptudstedelse, da inj. Morfin, der kan ordineres på recept, er 20 mg/ml.

 

 • Oxycodon
  • Kaps. 5 mg
  • Depottabletter 5, 10 og 20 mg.

Oxycodon er 2. valg hvis morfin ikke tolereres. Ved GFR<50 ml/min. dosisreduktion. Metabolitter udskilles gennem nyrerne. Ved oral indgift svarer 10 mg oxycodon til 15 mg morfin. Der bør udvises forsigtighed hos ældre pga. risiko for delir.

 

 • Fentanyl
  • Depotplastre. 

Til patienter i stabil smertebehandling, hvor peroral behandling IKKE er muligt. Kan anvendes ved nedsat nyrefunktion: GFR<50 ml/min. Start lavt og titrer forsigtigt. Vær opmærksom på, at fentanyl depotplaster skal skiftes hver 3. dag.
Stor forsigtighed ved brug hos ældre.

 

 • Tramadol
  • Suppositorier.
  • Depottabl. 100 og 150 mg
  • Tabl.

Ved smerter uden inflammatorisk komponent og/eller til patienter, som ikke tåler NSAID, og som ikke kan behandles sufficient med paracetamol. Bør primært anvendes til behandling af akutte smerter. Pga. ceiling effekt er der ikke øget analgetisk effekt ved doser over 400 mg dgl., derimod øges risikoen for kramper. 
Kan anvendes ved nedsat nyrefunktion: GFR<50 ml/min. Max. dosis 100 mg x 2 (ikke retard). 
Der bør være øget opmærksomhed ved samtidig brug af tramadol og TCA, SSRI og SNRI. 

Der bør udvises forsigtighed hos ældre pga. risiko for delir.
Vær opmærksom på at ca. 10% af befolkningen ikke omsætter hverken tramadol, og derfor ikke har effekt heraf.