Ved behandling med opioider:

 • husk laksantia
 • brug kun én type opioid.
 • depotpræparater foretrækkes til behandling af kroniske smerter.

 

 • Morfin (B)
  • Depotgranulat 
  • Depottabl. 5, 10, 30, 60 og 100 mg.
  • Oral opløsning 2 mg/ml.
  • Tabl. 10 og 30 mg.
 • væske 10 mg/ml.: Opmærksomhed på dosering ved receptudstedelse, da inj. Morfin, der kan ordineres på recept, er 20 mg/ml.
  •  
 1. valgsopioid. Ved GFR<50 mL/min dosisreduktion. Forsigtighed og dosisreduktion hos ældre pga. risiko for delir. Ved ønske om døgndækning, anvend depotformulering. Morfin er rekommanderet da effekt og bivirkninger er veldokumenterede.

Oxycodon er 2. valg hvis morfin ikke tolereres.