• Paracetamol (B)
    • Tabl. 500 mg
    • Oral suspension. (til børn)

Paracetamol bør altid være 1. valg. Rekommanderes da effekten er på niveau med NSAID, men bivirkningsprofilen er langt bedre.
Rektal indgift til voksne er forbundet med langsom absorption og den smertedækkende virkning kan være nedsat.