• Paracetamol (B)
    • Tabl. 500 mg
    • Oral suspension. (til børn)

Paracetamol bør altid være 1. valg. Rekommanderes da effekten er på niveau med NSAID, men bivirkningsprofilen er langt bedre.
Rektal indgift til voksne er forbundet med langsom absorption og den smertedækkende virkning kan være nedsat.

 

Sådan læser du rekommandationslisten

Sådan læser du Rekommandationslisten

Fed skrift er lægemidlets generiske navn.

Almindelig skrift er dispenseringsform/handelsnavn.

Tekst med kursiv er bemærkninger til valget fx dosisreduceringer eller særlige håndteringsanvisninger.

(B) = lægemidlet er på basislisten.

Som udgangspunkt er alle styrker og dispenseringsformer anbefalet, med mindre andet er angivet.