• Solifenacin (B)
  • Tolterodin (B)

1 valg. antikolinergikum med virkning på urinblæren. Eneste midler mod overaktiv blære med generelt, uklausuleret tilskud.

 

  • Mirabegron (B)

2. valg. Selektiv beta3 adrenoceptoragonist med virkning på urinblæren (blærerelakserende). Klausuleret tilskud ved kontraindikation, bivirkninger eller manglende effekt af tolterodin/solifenacin.

Sådan læser du Rekommandationslisten

Fed skrift er lægemidlets generiske navn.

Almindelig skrift er dispenseringsform/handelsnavn.

Tekst med kursiv er bemærkninger til valget fx dosisreduceringer eller særlige håndteringsanvisninger.

(B) = lægemidlet er på basislisten.

Som udgangspunkt er alle styrker og dispenseringsformer anbefalet, med mindre andet er angivet.