Som følge af økonomiaftalerne for 2016 mellem staten, kommunerne og regionerne om national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL, har landets 98 kommuner og 5 regioner besluttet at etablere en fællesoffentlig telemedicinsk infrastruktur samt borger- og medarbejderløsninger på KOL-området. 

Du kan læse om den fælles udvikling og understøttelse af telemedicin til kommuner og regioner i hele landet i PIXI'en herunder.

Region Midtjylland er udpeget som fællesoffentlig systemforvalter, og skal overtage ansvaret for infrastruktur og løsninger, når systemerne er færdigudviklede. I menuen til venstre kan du læse mere om hvad infrastrukturen er og om de teledicinske løsninger på KOL-området. Hjemmesiden er under opbygning, og der vil løbende blive tilføjet relevante oplysninger og materiale.

Forvaltningsopgaven

Infrastruktur og løsninger er etableret i et samarbejde mellem landets 5 regioner og 98 kommuner, og systemforvaltningens opgave er at varetage samtlige regioners og kommuners interesser.

Dette inkluderer overvågning og afrapportering af drift, udarbejdelse af change requests, budgetstyring, kontakt med og håndtering af bruger - og forretningstyregrupper, koordinering af test, samt løbende kontakt med leverandørerne.

Forretningsstyregruppe og governance

Den telemedicinske infrastruktur er en del af it-porteføljen for Styregruppen for Fællesoffentlig systemforvaltning af sundheds-it (FSI).

Der er i 2020 nedsat en forretningsstyregruppe og etableret en governancestruktur for infrastrukturen, som er i overensstemmelse med FSI's governanceprincipper.