Den telemedicinske infrastruktur er en landsdækkende platform, som binder de borgerrettede og de medarbejderrettede telemedicinske løsninger sammen, så de understøtter et samlet behandlingsforløb. Infrastrukturen kan forstås som et digitalt motorvejsnet, der i første omgang skal bruges på KOL-området, men på sigt kan bruges af andre telemedicinske løsninger, på tværs af sektorer og sundhedsfaglige aktører.

Infrastrukturen består bl.a. af en række fælles it-byggeklodser (microservices), som telemedicinske løsninger kan benytte sig af på tværs af sektorer mellem sundhedsfaglige (dvs. mellem Regioner, Kommuner og Almen Praksis). It-byggeklodserne er mindre programmer, der leverer en bestemt funktionalitet i en løsning som f.eks. adgangskontrol. Det kunne f.eks. også være en byggeklods, der håndterer samtykke eller som søger for at beskytte personfølsomme oplysninger.

Billedet herunder illustrerer hvordan infrastrukturen er tænkt som et digitalt bindeled mellem borgere, medarbejdere i kommuner og regioner, nationale services, og support-logistikleverandører.

Opgaven med at udvikle infrastrukturen tilfaldt i 2018 softwareudviklingsvirksomheden Systematic. Læs mere om udbuds- og gennemførselsprojektet (FUT) på Digitaliseringsstyrelsens udbudssite