KL, Danske Regioner og regeringen blev ved økonomiaftalerne i 2016 enige om at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til KOL-patienter i hele landet. Der er i hver landsdel - det vil sige hver region med tilhørende kommuner – etableret et landsdelsprogram, som står i spidsen for den lokale gennemførelse af udbredelsen, der er forankret i de tværgående sundhedsaftaler. Landsdelene har ifm. indkøbet af KOL-løsninger organiseret sig i hhv. et Indkøbsfællesskab Vestdanmark og et Indkøbsfællesskab Østdanmark.

Softwareudviklingsvirksomheden CGI er valgt som leverandør af såvel medarbejder- som borgerløsning i både indkøbsfællesskabet i Vestdanmark og Indkøbsfællesskabet Østdanmark. Løsningerne udvikles parallelt med infrastrukturen, og forventes efter en test og pilotfase at være klar til fuld drift i løbet af 3. kvartal 2020. Læs mere om udbuds- og gennemførselsprojektet (FUT) på Digitaliseringsstyrelsens udbudssite

Hvad kan løsningerne?

Løsningerne skal kobles til den fælles telemedicinske infrastruktur, hvor alle telemedicinske data vil være tilgængelige for relevant sundhedspersonale.

De telemedicinske borgerløsninger gør det muligt for borgerne at foretage målinger, fx af puls, vægt og iltmætning i eget hjem, som via borgerløsningen bliver indrapporteret og via infrastrukturen og medarbejderløsningen bliver tilgængelig for de sundhedsfaglige aktører. 

De telemedicinske medarbejderløsninger er et redskab til de sundhedsfaglige medarbejdere, så de løbende kan monitorere borgere med KOL. Ved hjælp af it-løsningerne kan den sundhedsfaglige kommunikere med borgerne og nemt og sikkert få adgang til borgernes målinger og svar på spørgeskemaer.

I menuen til venstre kan du finde kontaktoplysninger på repræsentanter for landsdelsprogrammerne.